Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250-94-04, 250-94-34
fax +48 12 250-94-00
e-mail: magistrat@niepolomice.eu
www.niepolomice.eu

Burmistrz: mgr inż. Roman Ptak

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie komórki Urzędu Miasta mają swoje siedziby w Magistracie.

Kasa UMiG jest czynna:
w poniedziałek w godz. 8.15-16.15
od wtorku do czwartku w godz. 8.15-15.15
w piątek w godz. 8.15-14.15
Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00. 

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w budynku Magistratu, pokój nr 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w Magistracie.

Numer NIP Urzędu Miasta: 683-13-95-375
Numer głównego konta Urzędu (wykorzystywanego m.in. do wpłat za podatek od nieruchomości):
75 86190006 0060 0600 0103 0001

Poniżej zamieszczamy wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu.

Wydział lub komórka Kierownik lub osoba odpowiedzialna Numer wewnętrzny Numer bezpośredni
Biuro Obsługi Klienta Beata Pawłowska 204 250-94-04
Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (pok. nr 9) Katarzyna Trzos-Panasiuk 234 250-94-34
Sekretarz Gminy (pok. nr 10) Teresa Kuźma 231 250-94-31
Wydział Spraw Obywatelskich Antonina Siwek-Pilch 205 250 94 04
Ewidencja Ludności (pok. nr 3) Bogusława Bąk 203,223 250-94-03
Urząd Stanu Cywilnego (pok. nr 2) Anna Madej-Rogowicz 205 250-94-05
Kasa Anna Czyż 222 250-94-22
Referat Zamówień Publicznych (pok. nr 6) Czesław Nowak 213,232 250-94-32
Ewidencja Przedsiębiorców Marta Bielecka 202 250-94-02
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 11) Stanisław Nowacki 251,252,
254
250-94-51
Referat Kadrowo-Płacowy (pok. nr 7) Teresa Kuźma 212,220,
224
250-94-12
Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu (pok. nr 8) Beata Kolasa 210,226, 221,236 250-94-10
Referat Inwestycji Drogowych (pok. nr 15) Grzegorz Sendor 219, 230 250-94-19
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 14) Maciej Maderak 201,206 250-94-01
Referat Wymiaru Podatków (pok. nr 1) Beata Czuraj 209,218,
229
250-94-09
Skarbnik (pok. nr 16) Beata Kolasa 216 250-94-16
Referat Realizujący Projekty Zewnętrzne (pok. nr 17) Stanisława Krawczyk 215 250-94-15
Referat Inwestycji Komunalnych (pok. nr 18) Beata Kukla 211, 233 250-94-11
Archiwum Urzędu Grażyna Zych 239 250-94-39
Radca prawny
Administrator bezpieczeństwa informacji
Zbigniew Łosiński 214 250-94-14
Stanowiska ds. Informatyki (pok. nr 7) Krzysztof Lasek 227 250-94-27
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Marek Kot
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (pok. nr 8) Celina Stelmach 210 250-94-10
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Robert Pieprzyca
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zdzisław Nocuń
Referat Gospodarki Nieruchomościami (ul. Zamkowa 5, pok. nr 5) Krystyna Rojek 207 250-94-07
Referat Strategii i Rozwoju (ul. Zamkowa 5, pok. nr 4) Wojciech Biernat 208 250-94-08
Referat Promocji i Kultury (ul. Zamkowa 5) Szymon Urban 248,249,
250
250-94-48
Pełnomocnik ds. Energetyki (ul. Zamkowa 5) Marek Mosurski 244,253 250-94-42
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (ul. Zamkowa 5) Bogusław Iwulski 244,253 250-94-53
Główny Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych  (ul. Zamkowa 5, pokój nr 3, I piętro) Agnieszka Ligęza 297
Wydział Edukacji (ul. Zamkowa 5) Wiesław Bobowski 245 250-94-45
Referat Edukacji (ul. Zamkowa 5) Marcin Jura 246,247,
258
250-94-46
Referat Księgowości Placówek Oświatowych (ul. Zamkowa 5) Dorota Bodzioch 242, 243, 257 250-94-42
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (pl. Zwycięstwa 8) Janusz Kaczmarczyk 281 02 04
Straż Miejska (pl. Zwycięstwa 8) Janusz Kaczmarczyk 281 02 04
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (ul. Bocheńska 26) Marzena Stawarz  261  250-94-61
Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Targowa 5) Anna Morton 508 116 958


Bezpłatne porady prawne

Porady dla mieszkańców w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic, dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. Odbywają się w Niepołomickim Domu Kultury, Rynek 20 (I piętro, nad pocztą, wejście schodami od strony dawnego kina).

Harmonogram:

2 marca (sobota) godz. 9.00-11.00
16 marca (sobota) godz. 9.00-11.00
6 kwietnia (sobota) godz. 9.00-11.00
27 kwietnia (sobota) godz. 9.00-11.00
4 maja (sobota) godz. 9.00-11.00
18 maja (sobota) godz. 9.00-11.00
1 czerwca (sobota) godz. 9.00-11.00
15 czerwca (sobota) godz. 9.00-11.00

Nie obowiązują zapisy. Z porad może skorzystać każdy, niezależnie od wieku, poziomu dochodów czy miejsca zamieszkania.

Więcej informacji o dyżurach udziela: Michał Hebda, tel. 880 533 498

 W budynku Centrum Bocheńska przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach mieszczą się następujące instytucje:
  • punkt Powiatowego Urzędu Pracy. Numer telefonu: 12 284-87-41. Czynny w godz. 7.00-15, Strony przyjmowane są w godz. 8.00-14.00.
  • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepołomicach – GCI. Doradca zawodowy pełni w nim dyżury we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Numer telefonu: 12 284-87-43.
  • Młodzieżowe Centrum Karier Niepołomice działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45. Numer telefonu: 281-37-90
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15. 30

Wyświetl większą mapę