Generic selectors
Wpisane wyrażenie
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj w treści
Search in pages
Filtruj według kategorii
Banner
Edukacja
Felietony
Fotorelacja
Galeria
Gospodarka
Inne
Jubileusz Odzyskania Niepodległości
Kultura
Miniatura
Ogłoszenia
Sport
Studio N
Wydarzenia

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca 2014 roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W projekcie mogą wziąć udział rodziny wielodzietne z naszej gminy.

Wnioski można składać codziennie w Referacie Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (ul. Zamkowa 5, pokój numer 3 na parterze) w godzinach pracy urzędu.

Komu przysługuje?
Karta Dużej Rodziny to jeden z elementów programu rządowego dla rodzin wielodzietnych, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakie korzyści?
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać ze zniżek w muzeach, parkach narodowych, czy uzdrowiskach. Osoby posiadające karty dużej rodziny mogą również zakupić tańsze bilety kolejowe czy skorzystać z ulg podatkowych. Liczba instytucji biorących udział w projekcie stale się powiększa.

Od stycznia 2015 r. ustawa gwarantuje zniżki na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego. Obecnie zarówno rodzicom oraz ich małżonkom, tak samo jak dzieciom (uczniom), przysługuje 37 proc. zniżki na bilet jednorazowy oraz 49 proc. na bilet miesięczny.

Wprowadzono także ulgi za wydanie paszportu. W przypadku rodziców i ich małżonków ulga ta wynosi 50 proc., a w przypadku dzieci – 75 proc.

Ponadto, na mocy zmiany w ustawie o ochronie przyrody, rodziny posiadające KDR mogą bezpłatnie wejśc na teren wszystkich parków narodowych.

22 grudnia 2014 roku prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Jakie zmiany spowoduje to dla uczestników projektu?

Decyzja przede wszystkim podnosi rangę Karty. Dotychczas karty przyznawano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ta zmiana podnosi przede wszystkim rangę i prestiż Karty Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania karty, uprawnienia oraz sposobów realizacji i finansowania zadania.

W dalszym ciągu członkowie rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodu będą mogli skorzystać ze zniżek od firm prywatnych oraz instytucji publicznych. Karty przysługują rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub 25 – jeśli nadal się uczą. W przypadku dzieci niepełnosprawnych (po okazaniu oświadczenia) nie ma granicy wieku.

W gminie Niepołomice projekt Karta Dużej Rodziny koordynuje Referat Strategii i Promocji Urzędu Miasta. Od czerwca do grudnia 2014 roku z możliwości bezpłatnego wyrobienia kart skorzystało już 168 rodzin, a to oznacza, że wydano już prawie 900 kart. Co istotne po zmianie przepisów karty wydane dotychczas są nadal ważne.

Składając wniosek należy okazać:
– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Warto pamiętać, że w naszym kraju prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości;
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
– w przypadku osób, które obejmuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
W przypadku zgubienia karty lub jej kradzieży wydawany jest duplikat. Jego wystawienie kosztuje 9,21 zł. Jeżeli jednak zajdą szczególne okoliczności związane np. z sytuacją materialną lub zdrowotną rodziny, burmistrz może na podstawie umotywowanego wniosku zwolnić z opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach pod numerem telefonu 12 250 94 50. Zapraszamy również na stronę internetową projektu: www.rodzina.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

Rozmiar liter
Kontrast