Konsultacje Programu Współpracy na rok 2018 ze stowarzyszeniami
ankieta konsultacyjna
zarządzenie o konsultacjach
projekt programu współpracy na rok 2018  
Konsultacje Programu Współpracy na rok 2018 z mieszkańcami
Program Współpracy na 2017 rok
 
Konsultacje Programu Współpracy na rok 2017 ze stowarzyszeniami

1. Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 

2. Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

3. Uchwała o wspieraniu sportu – 2010 rok
wzór oferty
wzór umowy
wzrór sprawozdania
wzór oferty sport – zmieniony
– zarządzenie nr 108 z 16.11.2012r.
formularz oceny formalnej oferty – zarz 108 z 2012
formularz oceny merytorycznej oferty  zarz 108 z 2012
zbiorczy formularz oceny merytorycznej oferty zarz 108 z 2012

4. Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy za rok 2011

5. Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 – projekt
– zarządzenie nr 82/2011 o konsultacjach
ankieta (8 września 2011)
formularz oceny merytorycznej oferty
formularz oceny formalnej oferty
zbiorczy formularz oceny merytorycznej
sprawozdanie z przebiegu konsultacji 3 października 2011

6. Logotypy Miasta i Gminy Niepołomice do pobrania

– program współpracy na 2013 rok, uchwalony przez Radę Miejską 23 października 2012 roku