XII Gminny Konkurs Literacko-Plastyczny, tym razem pod hasłem Cztery Pory Roku Piórem i Pędzlem Malowane, już po raz dwunasty zorganizowali nauczyciele przedmiotów humanistycznych uczących w Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej.

Głównym celem konkursu jest ukazanie piękna zmieniającej się przyrody w twórczości literackiej i plastycznej uczniów.

Konkurs, tak jak co roku, złożony był z dwóch niezależnych od siebie części-literackiej i plastycznej. W części literackiej wzięli udział uczniowie klas IV-VII. Za zadanie mieli ułożyć wiersz składający się co najmniej z czterech zwrotek związanych tematycznie z każdą z pór roku.

Temat części plastycznej przeznaczonej dla klas I-VII brzmiał: Zwiastuny ulubionej pory roku. Uczniowie wykonywali prace dowolną techniką na kartce formatu A4.

W rywalizacji wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. Wpłynęło mnóstwo prac, zwłaszcza literackich, na bardzo wysokim poziomie. Przed jurorami stanęło więc trudne wyzwanie, jednak po długich naradach udało się wyłonić laureatów.

W skład komisji oceniającej prace weszły następujące osoby:
p. Renata Kotara – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej,
p. Krystyna Mirek – polonistka, znana i lubiana pisarka,
p. Dominika Miklaszewska – pracownik Biblioteki Publicznej w Niepołomicach,
p. Wojciech Kopeć – artysta malarz, pracownik naukowy ASP w Krakowie.

Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród zwycięzcom konkursu odbyła się dnia 24 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Laureaci części literackiej dla klas IV-V:
I miejsce: Martyna Gumulec -Szkoła Podstawowa w Staniątkach
II miejsce: Gabriela Wilk – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej i Michał Walczyk-Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
III miejsca nie przyznano

Wyróżnienia:
Kacper Makola – Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej
Kacper Kuc – Szkoła Podstawowa nr3 w Niepołomicach-Podgrabiu
Kalina Malinowska – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

Laureaci części literackiej dla klas VI-VII:

I miejsce: Patryk Rogowski – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
II miejsce: Magdalena Macieja – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej
III miejsce: Gabriela Tańcula – Szkoła Podstawowa w Suchorabie, Wiktoria Szewczyk – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej

Wyróżnienie: Lena German – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej

Laureaci części plastycznej dla klas I-III:

I miejsce: Agata Kurczab – Szkoła Podstawowa w Podłężu
II miejsce: Jan Mardosz-Lisak – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
III miejsce: Tomasz Mardosz-Lisak – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

Wyróżnienia:
Kamila Korecka – Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Natalia Wąs – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej

Laureaci części plastycznej dla klas IV-VII:
I miejsce: Wiktoria Czyżewska – Społeczna Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
II miejsce: Lena Gajdzik – Społeczna Szkoła Podstawowa w Niepołomicach
III miejsce: Milena Bartosik – Społeczna Szkoła Podstawowa w Niepołomicach

Wyróżnienie:
Emilia Wilk – Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej

Składamy serdeczne gratulacje laureatom oraz ich opiekunom.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej oraz organizatorzy XII Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego Cztery Pory Roku Piórem i Pędzlem Malowane bardzo dziękują Romanowi Ptakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice za objęcie honorowego patronatu nad konkursem.

Marzena Solarz
Michał Golonka
nauczyciele języka polskiego