W dniu trzeciej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, w tygodniu miłosierdzia odbył się finał IX Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu, w ramach którego uczniowie wszystkich szkół gminy Niepołomice mieli okazję sprawdzić się jak znają biografię i nauczanie największego z Polaków. 

W homiliach wygłaszanych w czasie swoich pielgrzymek do Polski, a także w przemówieniach wygłaszanych do młodzieży, w czasie Światowych Dni Młodzieży Jan Paweł II wskazywał nam wiele przykładów świętych oraz postaw godnych naśladowania. W książce „Dar i Tajemnica”, która w tym roku była lekturą konkursową Ojciec Święty wskazał nam przykłady kilku świętych, którzy swoje życie oddali bliźnim i jednocześnie mieli wpływ na Jego powołanie. Wśród nich świętego Brata Alberta Chmielowskiego, o którym wspominał: „Dla mnie jego postać miała znaczenie decydujące, ponieważ w okresie mojego własnego odchodzenia od sztuki, od literatury i od teatru, znalazłem w nim szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powołania”.
Niesłabnące zainteresowanie konkursem dowodzi, że młodzież szuka autorytetów także wśród świętych. W konkursie wzięli udział uczniowie z trzech gimnazjów, trzech szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Patronat nad konkursem objęli ks. Dziekan Stanisław Mika oraz Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak.

Zwycięzcy w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce Klaudia Węgrzyn, II miejsce Natalia Kozdrój, III miejsce Julia Czaplak i Szymon Frąś. W kategorii gimnazjum: I miejsce Dominika Tomczyk, II miejsce Olga Skalska, III miejsce Dominik Wrześniak. W kategorii Szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce Urszula Solarz, II miejsce Ewelina Grochot, III miejsce Patryk Klima.

Gratulujemy.

W imieniu organizatorów
Tomasz Paliński
nauczyciel Gimnazjum w Niepołomicach