„Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości
lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości”
M. Konopnicka

Już dziesięć lat uczniowie szkół naszej gminy budują żywy pomnik papieżowi, który jako biskup każdego roku odwiedzał Niepołomice. Tym pomnikiem jest Gminny Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.

Konkurs ma na celu stworzenie możliwości poszerzenia i sprawdzenia wiedzy o życiu, i nauczaniu naszego papieża, odkrycie bogactwa Jego nauczania, skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem oraz zachęcenie do rozwijania własnej osobowości.

Jakie były dwie, szczególnie ulubione dziedziny duszpasterstwa księdza Karola? Ile lat miał, gdy został biskupem? Kto powiadomił biskupa Wojtyłę o śmierci papieża Jana Pawła I? Kogo przed rozpoczęciem konklawe w 1978 roku odwiedził biskup Wojtyła w poliklinice Gemelli? Ile lat był więziony prymas Wyszyński? Na takie pytania odpowiadali uczestnicy finału konkursu, który odbył się 17 maja w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach pod patronatem Burmistrza MiG Niepołomice Romana Ptaka oraz ks. dziekana Stanisława Miki.

Po zmaganiach konkursowych, w budynku MCDiS odbyła się prelekcja, którą wygłosił dr Stanisław Dziedzic – historyk literatury, kulturoznawca, autor książki „Romantyk Boży”. W swojej prelekcji opowiadał o fascynacji Karola Wojtyły poezją i teatrem. Z prelekcji dowiedzieliśmy się, że na twórczość młodego Karola duży wpływ miał mieszkający w okolicy Wadowic Emil Zegadłowicz, a także poeci epoki romantyzmu, a szczególnie C.K. Norwid. Znaczny wpływ na rozwój osobowości młodego Karola miało także wyjątkowe środowisko kulturalne i artystyczne Wadowic, w których dorastał. Działały tam trzy teatry amatorskie, a nauczyciele gimnazjum uczestniczyli także w życiu kulturalnym pobliskiego Krakowa. Ponadto działało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo „Czytelnia Mieszczańska”, Dom Katolicki przy parafii, towarzystwo literacko-plastyczne „Czartak”, kino, chóry i orkiestry. Młody Karol także dobrze zapowiadał się jako aktor. Pierwsze aktorskie kroki stawiał mając 14 lat w gimnazjalnym kole teatralnym. Był jednym z głównych aktorów Teatru Rapsodycznego założonego w konspiracji, w 1941 r. Dlatego decyzję Karola o wstąpieniu do seminarium jego znajomi przyjęli z niedowierzaniem.

W finale konkursu wzięły udział 54 osoby z 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz Zespołu Szkół w Niepołomicach. W kategorii szkoła podstawowa przyznano następujące nagrody: I miejsce Łucja Satora, II miejsce Katarzyna Szewczyk, III miejsce Aleksandra Bednarczyk. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Anna Lato, II miejsce Mateusz Burda, III miejsce Radosław Kukułka. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna zwyciężyła Martyna Figiel, II miejsce zajął Mateusz Jaroszko a III Anna Krupa.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

W imieniu katechetów gminy Niepołomice oraz komisji konkursowej

Tomasz Paliński
nauczyciel Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach