Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat do udziału w konkursie na projekt maskotki z Niepołomic.

Konkurs plastyczny Maskotka z Niepołomic organizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach i mamy nadzieję, że zachęci dzieci do przyjrzenia się historii, tradycji, kulturze, przyrodzie i współczesności Niepołomic, a następnie przetworzenia charakterystycznych motywów na projekt nietuzinkowej maskotki.

Pomysł na zabawkę prosimy przelać na papier formatu A4 kredkami, ołówkiem, farbami lub pastelami, a następnie podpisać imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz zgodą opiekuna prawnego na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu.

Projekt należy zapakować w kopertę i z dopiskiem Maskotka z Niepołomic dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach – złożyć w Biurze Obsługi Klienta bądź przesłać pocztą na adres: UMiG w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice w terminie do 4 maja 2017 r. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 10 maja.

Dokładny regulamin konkursu znaleźć można na stronie www.niepolomice.eu.