Po raz czternasty odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny Rachmistrz, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

W rozegranym 31 maja konkursie uczestniczyło 45 uczniów, reprezentujących 5 gmin powiatu wielickiego.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV – VI. Każdą gminę reprezentowali uczniowie, którzy zdobyli zaszczytne tytułu rachmistrz i wicerachmistrza w swoich gminach. Jak zwykle, uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez komisję, składającą się z koordynatorów konkursów gminnych oraz nauczycieli matematyki ze Szkoły Podstawowej w Niepołomicach. Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, logicznego myślenia i rozumienia pojęć matematycznych. Udział w konkursie był nie tylko edukacyjny, ale spełniał też rolę pozytywnej zabawy i właściwie rozumianego współzawodnictwa.

Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą matematyczną. W każdej kategorii wiekowej, konieczne było rozegranie dogrywek, które wyłoniły zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy 4
Rachmistrz: Gabriela Gomułka – SP Zręczyce
Wicerachmistrz: Zuzanna Pietracha – SP Gdów oraz Bartosz Trojan – SP nr 3 Wieliczka
Klasa 5
Rachmistrz: Karolina Piekarczyk – SP Biskupice
Wicerachmistrz: Anna Grzebała – SP Niepołomice oraz Bartłomiej Ptasznik – SP Przebieczany
Klasa 6
Rachmistrz: Małgorzata Świętek – SP Kłaj
Wicerachmistrz: Weronika Włodarczyk – SP Biskupice oraz Witold Biernat – SP Bilczyce.

Nagrody zostały wręczone przez pana Wiesława Bobowskiego, dyrektora Wydziału Edukacji UMiG Niepołomice oraz panią Krystynę Augustyńską – dyrektora Szkoły Podstawowej w Niepołomicach. Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie.
Magdalena Mazgaj