Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
(organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu
OGŁASZA KONKURS
na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu
(adres szkoły: Podłęże 220, 32-003 Podłęże)

https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1472498,burmistrz-miasta-i-gminy-niepolomice-organ-prowadzacy-szkole-podstawowa-im-swietej-jadwigi-krolowej-.html