Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje o wyłonieniu laureatów konkursu dla szkół gminy Niepołomice.

Celem konkursu było nie tylko propagowanie naturalnego piękna przyrody ożywionej, ale i najprostszej formy dostępu do odpoczynku.

Architektami własnych ogrodów jesteśmy MY – właściciele tych ogrodów.

Tak więc ogrody odzwierciedlają nasz stosunek do przyrody.

Te mniejsze lub większe „wycinki przyrody” pełnią funkcję filtra dla zanieczyszczonego powietrza, ale również mogą być miejscem odpoczynku, spotkań z przyjaciółmi i domowym warzywnikiem.

Komisja oceniła 20 prac wykonanych przez młodzież szkolną i wyróżniła 4 prace z najwyższą ilością punktów (58, 57, 56), które zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

Z uwagi, że wszystkie przedłożone opracowania są cenne dla ochrony przyrody, wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni udziałem w wycieczce edukacyjnej.

Za udział w konkursie „Mikroklimat w ogrodzie przydomowym” przekazujemy podziękowania, bo poprzez ogrody przydomowe wspieramy ochronę środowiska.

Lista wyróżnionych:
I miejsce – Kacper Więsek klasa Va – Szkoła Podstawowa w Podłężu
II miejsce – Dagmara Bodek klasa II c Gimnazjum w Niepołomicach
III miejsce (ex aequo) – Julia Czaplak klasa V Szkoła Podstawowa w Niepołomicach – Podgrabiu oraz Jakub Śmietana Szkoła Podstawowa w Podłężu

Urząd skontaktuje się indywidualnie z wyróżnionymi uczestnikami.