Pod hasłem renesansu szkolnictwa zawodowego w tym roku uruchomionych zostanie pierwszych 45 Centrów Kompetencji Zawodowych. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa podczas trwającego w Krakowie Festiwalu Zawodów dokonał symbolicznego przekazania promes uczestnikom projektu.

Centra tego typu powstaną nie tylko w dużych ośrodkach regionalnych takich jak Kraków, Tarnów czy Nowy Sącz. Także Niepołomice wyraźnie zaznaczają swoją obecność na regionalnej mapie ośrodków wspierających edukację i rozwój młodzieży.

Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach dla zawodu technik informatyk będzie jedynym beneficjentem projektu EFS dzięki partnerstwu Gminy Niepołomice z Polskim Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości ponad 1 mln 200 tys. złotych.

Dzięki niebagatelnej kwocie uczniowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności w branży informatycznej (kursy Cisco IT/CCNA, projektowania 3D z użyciem specjalistycznych drukarek, grafiki komputerowej, programowania aplikacji mobilnych), a pracownie komputerowe wyposażone zostaną w dodatkowy sprzęt elektroniczny (modernizacja sprzętowa pracowni komputerowych, wyposażenie serwerowni). W ramach działalności Centrum Kompetencji Zawodowych uczniowie otrzymają ofertę płatnych staży w firmach działających w branży elektronicznej, odbędą wizyty studyjne w centrach nowoczesnych technologii informatycznych, wezmą udział w bezpłatnych kursach prawa jazdy. Dodatkowo dla najlepszych przewidziane są całoroczne stypendia.

Wacław Sternal
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach