Wprowadzona w ostatnich miesiącach reforma edukacji spowodowała duże zamieszanie nie tylko w naszej gminie. Samorządy w całym kraju zostały postawione przed koniecznością przestawienia w rekordowym czasie systemu szkolnictwa na nowe tory.

Czekają nas:
– przejście do ośmioklasowych szkół podstawowych, czteroletnich liceów, pięcioletnich techników oraz szkół branżowych w systemie trzy plus dwa;
– włącznie gimnazjów w sołectwach do szkół podstawowych;
– nowa szkoła na Jazach prowadzona przez stowarzyszenie prowadzące gimnazjum w Woli Batorskiej;
– włączenie gimnazjum w Niepołomicach w struktury SP im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, a po dwóch latach rozdzielenie na dwie oddzielne szkoły podstawowe;
– remonty szkół w Niepołomicach;
– spotkanie z rodzicami dzieci ze SP im. Kazimierza Wielkiego, 15 marca, o godz. 18.00, do MCDiS.

Największą, widoczną na pierwszy rzut oka, zmianą jest powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych. Ale to nie wszystko. W wyniku reformy licea staną się czteroletnie, technika pięcioletnie, a kształcenie w szkole zawodowej – po reformie nazywanej szkołą branżową – zajmie trzy lata na pierwszy stopień, i dwa lata na drugi.
Na terenie dwunastu sołectw gminy Niepołomice udało się sprawnie wprowadzić nowe rozwiązania. Wprawdzie czekają nas inwestycje sfinansowane z budżetu gminy dostosowujące obiekty do potrzeb większej ilości uczniów, ale stopniowe wygaszanie gimnazjów i przejście uczniów oraz nauczycieli do nowych, większych podstawówek powinno przebiec bez problemów. Będziemy robić wszystko, aby pracę zachowali nauczyciele, a obiekty i majątek gimnazjów nadal służyły uczniom.

Sytuacja w mieście Niepołomice wymaga więcej uwagi.

Początkowo planowaliśmy stopniowe wygaszanie gimnazjum mieszczącego się przy ulicy Szkolnej. Do części tego budynku mieli przenieść się uczniowie szkoły zawodowej, która przypomnijmy, mieści się z liceum i technikum w jednym budynku, ten zaś po reformie przyjmie dodatkowe roczniki. Pozostałą powierzchnię przy ulicy Szkolnej planowaliśmy przeznaczyć na potrzeby nowej, publicznej szkoły podstawowej.

Po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami i Kuratorium Oświaty, postanowiliśmy zweryfikować ten pomysł. Nowe rozwiązanie przewiduje włączenie gimnazjum im. Władysława Jagiełły w struktury organizacyjne Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego. Obecni gimnazjaliści będą nadal uczyć się w tym samym obiekcie, pod okiem tych samych pedagogów. Jednocześnie miejsce uczniów opuszczających szkołę zajmować będą najmłodsze roczniki szkoły podstawowej. Dla nich przeznaczone będzie osobne skrzydło szkoły, z osobnym wejściem (stare wejście do biblioteki), na którego parterze obecnie znajdują się sale zerówki.

W momencie ukończenia nauki przez ostatniego z dzisiejszych gimnazjalistów, czyli w czerwcu 2019 roku, szkoła podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego z oddziałami gimnazjalnymi zostanie rozdzielona na dwie osobne, publiczne szkoły podstawowe – jedną przy ulicy 3 Maja, a drugą przy ulicy Szkolnej.
Projekt uchwały dotyczący założenia publicznej szkoły podstawowej przy ulicy szkolnej, która rozpocznie swoją działalność 1 września 2019 roku, zamierzam przedstawić na najbliższej sesji Rady Miejskiej, aby przeciąć spekulacje na temat innego wykorzystania tego obiektu.

Stworzenie odrębnej szkoły podstawowej już dziś pozbawiłoby pracy część nauczycieli w gimnazjum i w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja. Złożenie ich w jeden zespół pedagogiczny pozwoli zminimalizować taką sytuację i efektywnie dysponować kadrą nauczycielską.

Proponujemy, aby przy ulicy Szkolnej już od 1 września uczyły się dzieci klas 1-3 (po dwa oddziały). Z klasą pierwszą nie powinno być problemu (dzieci do zerówek uczęszczają do tego budynku i będą mogły kontynuować w nim naukę), po dwie klasy drugie i trzecie przeszłyby z ulicy 3 Maja.

Rodzice uczniów obecnie z klas 1-2, uczących się w szkole im. Króla Kazimierza Wielkiego, będą mogli zdecydować – najchętniej całymi klasami – o przeniesieniu wraz z uczącymi ich nauczycielami do obiektu przy ul. Szkolnej.

Trwającą obecnie rekrutację do zerówek chcemy przeprowadzić już pod kątem przyszłej rejonizacji, tak aby dzieci od samego początku były zapisywane według przyszłej przynależności do szkoły.

Rodzice uczniów klas 4-6 obecnej szkoły podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego nie muszą podejmować żadnych działań. Ich dzieci zostaną w tym samym obiekcie do ukończenia ósmej klasy.

Rodzice gimnazjalistów z ul. Szkolnej również nie muszą się niepokoić. Ich pociechy dokończą naukę w obecnej placówce.

Zapisując dzieci do szkoły na Jazach warto pamiętać, że pierwszeństwo przyjęć będą tu mieli uczniowie z dzielnic Jazy i Piaski, czyli z terenu rozciągającego się od drogi krajowej nr 75, do Woli Batorskiej. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza wyżej wymienionych dzielnic.

Docelowo w szkołach podstawowych przy ulicy Szkolnej i 3 Maja uczyć się będzie po około 550 osób, a na Jazach docelowo 400.

W ostatnich rozmowach kilka osób miało wątpliwości odnośnie podmiotu, który będzie zarządzać nową szkołą na Jazach. Niestety powstało wiele przekłamań i nieprawdziwych informacji, które chciałbym sprostować.
Chcę Państwa zapewnić, że budynek nowej szkoły jest i będzie własnością gminy Niepołomice, a sama nauka w nim będzie bezpłatna i zgodna z obowiązującą podstawą programową.

Placówka będzie zarządzana przez stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder, a dyrektorem nowej szkoły zostanie Tomasz Donatowicz. Dlaczego?

Po pierwsze przypomnijmy, że stowarzyszenia prowadzą cztery z pięciu gimnazjów działających na terenie gminy Niepołomice i od piętnastu lat robią to świetnie. Obiekty są właściwie utrzymane, a uczniowie nie tylko dobrze się w nich czują, ale także osiągają znakomite wyniki w nauce.

Ten sam model zarządzania gminnym majątkiem sprawdza się także w innych instytucjach. Przytoczyć można Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach, który jest obiektem gminnym prowadzonym przez stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu, Dom Kultury w Podłężu prowadzony przez Stowarzyszenie INSPIRO, kompleks zamkowy w Niepołomicach prowadzony przez Fundację Zamek, wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości w mieście, prowadzenie krytej pływalni zarządzane przez gminną spółkę Wodociągi Niepołomickie, czy Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice, który jest stowarzyszeniem działającym na publicznym obiekcie sportowym przy ulicy Kusocińskiego. W zasadzie wszystkie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne i inne instytucje prowadzą swoją statutową działalność na majątku gminy, a ten majątek nadal pozostaje gminny – czyli nasz.

Po drugie: rodzice mają większy wpływ na działalność szkoły prowadzonej przez stowarzyszenia, niż na te podejmowane przez szkoły publiczne.

Po trzecie: pamiętajmy, że takie rozwiązanie pozwala gminie starać się o zwrot podatku VAT od kosztów budowy szkoły, co przy koszcie inwestycji na poziomie 22 mln zł daje kwotę około 5 mln zł.

Dlaczego Tomasz Donatowicz i to stowarzyszenie? Ponieważ kierowane przez niego gimnazjum w Woli Batorskiej osiąga bardzo wysokie wyniki zajmując – w zależności od roku – miejsca w pierwszej dwudziestce wśród gimnazjów w całej Małopolsce. Uczy w nim świetna kadra pedagogów, którzy uzupełnieni o nauczycieli nauczania początkowego, z pewnością zapewnią odpowiedni poziom kształcenia dla naszych dzieci.

Remonty:
Jeśli chodzi o szkoły z terenu miasta Niepołomice, mamy zagwarantowane zewnętrzne współfinansowanie pochodzące z funduszy europejskich na przeprowadzenie kompleksowych modernizacji trzech obiektów: Zespołu Szkół Średnich, obecnego gimnazjum przy ul. Szkolnej oraz szkoły podstawowej przy ul. 3 Maja.

W ramach tych prac wymienione zostaną instalacje wewnętrzne, przeprowadzona termomodernizacja, zainstalowane pompy ciepła i fotowoltaika, wyremontowane łazienki, odmalowane korytarze i sale oraz w całych piwnicach powstaną szatnie.

W pierwszej kolejności, w wakacje 2017 roku, wyremontujemy szkołę podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego. Pozostałe budynki będą modernizowane w wakacje przyszłego roku.

Przetarg został rozpisany 3 marca, otwarcie ofert 15 marca 2017 r.

Zapraszam wszystkich rodziców, których dzieci nie przechodzą do szkoły na Jazy, na spotkanie informacyjne, podczas którego chcemy przedstawić i przedyskutować w szczegółach powyżej przedstawione rozwiązanie – 15 marca br., godz. 18.00 w Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice