Powiat Wielicki dołoży 4 miliony złotych do budowy zjazdu z autostrady A4 w gminie Niepołomice. 28 września 2018 roku umowę w tej sprawie podpisali: starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, wicestarosta Łukasz Sadkiewicz oraz burmistrz Roman Ptak.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy dróg mogą zawierać porozumienia w sprawie finansowania zadań z zakresu zarządzania nimi. Dlatego powiat przekaże gminie dotację celową w wysokości po 2 miliony zł w 2018 i 2019 roku.

„Udzielenie dotacji celowej na tak długo oczekiwany zjazd z autostrady w Podłężu wpłynie korzystnie na poprawę sieci dróg i całą komunikację Stref Aktywności Gospodarczych w Wieliczce i Niepołomicach” – powiedział Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki.

Przedstawiciele powiatu wielokrotnie podkreślali konieczność bliskiej współpracy Wieliczki i Niepołomic przy zarządzaniu strefami inwestycyjnymi. Wicestarosta Łukasz Sadkiewicz przypomniał, że planowana jest budowa drogi wzdłuż nasypu kolejowego, łączącej bezpośrednio wielicką i niepołomicką strefę gospodarczą, ale już samo powstanie zjazdu z autostrady i obwodnicy Podłęża wyprowadzi ruch z lokalnych ulic Grabia, Podgrabia i Węgrzc, usprawniając komunikację i poprawiając bezpieczeństwo pieszych.

„Na początku negocjacji o wsparciu rozmawialiśmy o 3 milionach złotych. Jednak wszyscy widzimy, jak wygląda rynek zamówień publicznych – kwoty przetargowe znacznie wzrosły, dlatego Zarząd Powiatu zdecydował o powiększeniu tej dotacji do 4 milionów złotych. Chcę podkreślić przy tym, że duży wkład pracy w pozyskanie tych pieniędzy miał Piotr Nowak – nasz mieszkaniec, a jednocześnie członek Zarządu. Chciałem mu za to serdecznie podziękować” – powiedział burmistrz Roman Ptak podczas podpisania umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Artur Kozioł przypomniał, że pierwszy projekt planu dla wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej pokazywał ją i Niepołomicką Strefę Inwestycyjną jako jeden organizm gospodarczy. Obie strefy faktycznie ze sobą nie konkurują, a raczej uzupełniają się. Jedna specjalizuje się w firmach produkcyjnych, druga w centrach logistycznych, a gdy są traktowane wspólnie stają się największą strefą gospodarczą w Polsce.