Niepołomice nagrodzone podczas międzynarodowej konferencji Innowacyjne Eco-Miasto, zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej przez Ambasadę Francji. Wręczając tytuł organizatorzy konkursu doceniają polskie miasta najbardziej zaangażowane w zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka ściekowa, efektywność energetyczna budynków, gospodarka odpadami i zieleń miejska a jakość powietrza.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych wzorców i wymiany doświadczeń między miastami.

Niepołomice otrzymały nagrodę w kategorii mobilność zrównoważona. Jurorzy docenili zarówno zaangażowanie gminy w budowę zjazdu z autostrady A4 i budowę obwodnicy Podłęża, budowę placów park&ride czy infrastruktury dla rowerzystów, jak i przygotowanie Planu Mobilności, czyli strategicznego dokumentu wyznaczającego kierunek rozwoju transportu oraz za działania edukacyjne, takie jak Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu czy szkolenia z eco-drivingu.

„To dla nas duże wyróżnienie, a jednocześnie motywacja do pracy na rzecz dalszej poprawy jakości komunikacji”- powiedział Roman Ptak odbierając nagrodę, czyli symboliczny klucz do samochodu elektrycznego marki Renault, który przez miesiąc będzie jeździł po ulicach naszego miasta.