Niepołomice są małopolskim liderem zrównoważonego rozwoju według rankingu Politechniki Warszawskiej. W skali całego kraju zajęliśmy 15 lokatę.

Eksperci Politechniki Warszawskiej stworzyli ranking, którego celem jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego polskich gmin.

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oceniane są na podstawie 15 wskaźników zgodnie z danymi GUS. Pod uwagę brane są m.in.: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Spośród gmin miejsko-wiejskich, do których zaliczają się Niepołomice, pierwsze miejsce zajęły dolnośląskie Polkowice. My jesteśmy na 15 miejscu, a to i tak najlepszy wynik w Małopolsce.

W pierwszej 50-tce polskich gmin, prócz Niepołomic, nasze województwo reprezentuje jeszcze Skawina (43 lokata). Łącznie w tej kategorii oceniono 616 samorządów.

Pełny ranking można znaleźć tutaj.

To kolejne wyróżnienie dla naszej gminy w ostatnim czasie. W październiku zajęliśmy drugie miejsce w Rankingu Gmin Małopolski zorganizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego. Otrzymaliśmy również nagrodę Nowy Impuls 2017 za działania związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Podczas październikowego jubileuszu 20-lecia Krakowskich Parków Technologicznych doceniono nasz wkład w procesie przyciągania inwestorów.