Niepołomice na szóstym miejscu Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ogłoszenie wyników odbyło się 14 listopada w sejmowej sali kolumnowej w Warszawie.

Dyplom poświadczający wysokie miejsce rankingowe odebrał burmistrz Roman Ptak. To znakomity wynik, bowiem tylko w naszej kategorii brane pod uwagę były wszystkie 611 gmin miejsko-wiejskich.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego już od kilkunastu lat ogłaszany jest na początku listopada. Klasyfikacja wszystkich polskich samorządów przygotowywana jest przez prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Gminy oceniane są w kategoriach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miejskich oraz tych na prawach powiatu. O miejscu w rankingu decydują niezależne materiały zbierane przez Główny Urząd Statystyczny i Bank Danych Lokalnych. Badanych jest 16 wskaźników pogrupowanych w 3 obszarach rozwoju: gospodarczym, społecznym i ochrony środowiska. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Dzięki czemu obiektywnie, bez uznaniowości ranking ilustruje rozwój społeczno-gospodarczy.

W naszej kategorii na pierwszym miejscu był Dziwnów, w kategorii gmin wiejskich – Kleszczów, wśród gmin miejskich – Karpacz, a wśród miast na prawach powiatu – Gliwice. Serdecznie gratulujemy.