Poprawiono dn.: 25.10.2017

472 miejsca parkingowe dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów powstanie w ramach parkingów park&ride oraz punktów przesiadkowych w Niepołomicach, Podłężu, Staniątkach i Woli Batorskiej.

Inwestycja jest warta ponad 23 mln zł. Dofinansowanie wynosi około 15,3 mln zł.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

Oprócz miejsc parkingowych powstanie 2,63 km ciągów pieszo-rowerowych. Na parkingach będą też dostępne ładowarki dla aut elektrycznych.

Projekt przeszedł już ocenę formalną i finansową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Do końca wakacji zostanie sprawdzony pod względem merytorycznym, a następnie będzie można podpisywać umowę o dofinansowanie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Potem zostanie już tylko podpisanie umowy z wykonawcą. Pierwsze prace ruszą wiosną przyszłego roku.

Parkingi, które powstaną w ramach projektu będą bezpłatne i dostępne tylko dla osób posiadających bilet komunikacji zbiorowej.

Szczegóły inwestycji w poszczególnych miejscowościach:

Park&Ride w Niepołomicach przy ulicy Kolejowej
– nowa lokalizacja dworca przesiadkowego (4 stanowiska: 2 dla autobusów, 2 dla busów),
– budowa nowego parkingu: 136 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych + 4 dla rodziców z dziećmi),
– 8 miejsc dla motocykli,
– 4 zadaszone wiaty rowerowe (38 stanowisk postojowych),
– 3 stanowiska Kiss&Ride czyli pocałuj i jedź (ma służyć jako miejsce zatrzymania i wysadzenia z auta osób, które udają się na pociąg lub autobus, miejsca umożliwiające bezpieczne zatrzymanie pojazdu podwożącego pasażera),
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
– przebudowa ul. Kolejowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (szerokość 3 m).

Park&Ride w Staniątkach przy przystanku kolejowym od strony północnej
– budowa nowego parkingu: 120 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych),
– 6 miejsc dla motocykli,
– 6 zadaszonych wiat rowerowych (60 stanowisk postojowych),
– stanowiska Kiss&Ride,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
– system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA),
– przebudowa drogi przez Puszczę, budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokość 3 m),
– przebudowa ul. Staniąteckiej (uspokojenie ruchu),
– przebudowa ul. Jodłowej.

Park&Ride w Podłężu przy stacji kolejowej od strony północnej i południowej
1. Budowa nowego parkingu (północ):
– 119 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla rodzin),
– 7 miejsc dla motocykli,
– 10 zadaszonych wiat rowerowych (100 stanowisk postojowych),
– 2 stanowiska Kiss&Ride,
– zatoka autobusowa na 3 stanowiska,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
– system MKA.
2. Budowa nowego parkingu (południe):
– 63 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla taksówek)
– 8 miejsc dla motocykli,
– 2 zadaszone wiaty rowerowe (20 stanowisk postojowych),
– 2 stanowiska Kiss&Ride,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych.
3. Przebudowa ul. Kolejowej (uspokojenie ruchu – woonerf, czyli przestrzeń publiczna, łącząca funkcje ulicy, chodnika, parkingu i miejsca spotkań, na której piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo względem pojazdów motorowych),
4. Budowa nowej drogi od strony północnej.
5. Przebudowa ul. Stawowej.

Park&Ride w Woli Batorskiej
będzie zlokalizowany obok boiska sportowego w Woli Batorskiej
– budowa nowego parkingu: 34 miejsca postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych),
– 3 miejsca dla motocykli,
– 4 zadaszone wiaty rowerowe (40 stanowisk postojowych),
– 4 stanowiska Kiss&Ride.