Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie spotkali się dzisiaj w Zamku Królewskim w Niepołomicach z ekspertami ze Słowacji w celu wymiany doświadczeń na temat budowy dróg i autostrad.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Niepołomic Roman Ptak, który opowiedział zgromadzonym o naszej gminie.

Spotkania odbywają się cyklicznie. Ich celem jest wymiana informacji na temat rozwiązań technicznych oraz planowanych działań. Eksperci kilkakrotnie gościli już w niepołomickim zamku.