Projekt edukacyjno-wychowawczy „Wehikuł czasu”  

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim