To historyczny moment dla Opactwa Sióstr Benedyktynek w Staniątkach. 16 lipca matka Ksieni Stefania Polkowska i wicemarszałek Wojciech Kozak podpisali umowę na dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczoną na realizację zadania Wirydarze Dziedzictwa Benedyktyńskiego.

W ciągu kilku miesięcy rozpocznie się w Staniątkach budowa Wirydarzy Dziedzictwa Benedyktyńskiego. To projekt oszacowany w całości na 10,6 mln zł, dofinansowany w wysokości 7,2 mln zł z MRPO. Dzięki tym środkom część tzw. „nowej szkoły” zostanie zrewaloryzowana i zaadoptowana na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Powstanie Wirydarzy poprzedzi rozbiórka sąsiadujących z „nową szkołą” budynków gospodarczych i odtworzenie zabytkowej XIX-wiecznej części klasztoru. Sam budynek, w którym powstanie muzeum będzie miał wzmocnioną konstrukcję i fundamenty.

W zakonnych murach przechowywane są bezcenne zabytki piśmiennicze i dzieła sztuki, z których większość nie była nigdy prezentowana. Dzięki dotacji unijnej z RPO WM to się zmieni. Tysiące woluminów, cenne zapisy kolęd i pieśni, zabytkowe szaty liturgiczne, czy obrazy z XVII wieku, wreszcie zostaną skatalogowane, poddane konserwacji i zaprezentowane turystom.

Nowoczesne muzeum ukaże nam podstawowe założenia reguły św. Benedykta, rozkład typowego dnia w klasztorze w Staniątkach. Część muzeum poświęcona zostanie historii mieszczącej się w Staniątkach żeńskiej szkoły, którą Benedyktynki prowadziły do XX wieku. Miejscem tętniącym życiem w muzeum ma się stać biblioteka z mediateką. To tu będą mogły się odbywać wykłady, książkowe kluby dyskusyjne czy spotkania autorskie.

Wirydarze Dziedzictwa Benedyktyńskiego mają powstać do końca 2020 r.