24 listopada uczniowie klas humanistycznych niepołomickiego liceum mieli okazję wziąć udział w nietypowych zajęciach – Lekcji czytania – z panem dr Grzegorzem Jankowiczem.

Grzegorz Jankowicz jest dyrektorem programowym Festiwalu Conrada, krytykiem literatury, świetnym pedagogiem i wykładowcą akademickim, autorem książek m.in. „Życia na Poczytaniu.”
Na naszej lekcji przedmiotem uważnej i niekonwencjonalnej lektury było opowiadanie J. Conrada pt. „Placówka postępu” ze zbioru nowel „ Opowieści niepokojące”, wydanych po raz pierwszy w 1898 r. Grzegorz Jankowicz zaprosił zgromadzonych uczniów do interpretacyjnego balansowania na granicy wielkiej literatury i wizjonerskiej animacji. Opowiadanie posłużyło, jako punkt wyjścia do rozważań o nowatorskim sposobie odbioru tekstu dzieła na płaszczyźnie literalnej. Zaproponował uczniom, aby podczas tej lekcji zapomnieli, że wielkie nazwiska klasyków kojarzą się jedynie z siermiężnymi lekturami, nauczycielami powtarzającymi do znudzenia frazesy, których sami nauczyli się w szkole.

Nasz gość nawiązał z uczniami świetny kontakt. Zachęcił ich, aby nie analizowali, nie przekładali tekstu na kategorie ogólne. Uświadomił ich, że J. Conrad chciał, aby odbiorca wszedł do świata jego literatury i był w nim, tak długo z postaciami, jak długo czytany jest tekst. Nasz gość podczas lekcji zadawał młodym ludziom ciekawe, inspirujące pytania i zachęcał, aby sami subiektywnie oceniali i nazywali wszelkie emocje, podczas odbioru lektury. Zasugerował słuchaczom, że należy się skupić na indywidualnym odbiorze tekstu, co nie jest popularne na szkolnych lekcjach języka polskiego. Zwrócił uwagę, że młodzi ludzie, pomimo szerokiego zakresu wiedzy w wielu dziedzinach sztuki, często mają problem z rozmawianiem o niej. Wynika to z braku odpowiedniego środowiska, w którym mogliby nabrać pewności i swobody w interpretacji tekstów kultury. Brakuje im mentorów, którzy pomogliby znaleźć nowe rzeczy, miejsca, utwory.

Na zakończenie lekcji dostaliśmy od dr G. Jankowicza inspirujące przesłanie:
„Starajcie się Państwo, być w świecie za pośrednictwem literatury. Teksty są, jak ludzie, możecie je kochać, nienawidzić, krytykować, ale zawsze doświadczajcie tekstu indywidualnie i na płaszczyźnie literalnej. Przede wszystkim czytajcie literaturę! I pamiętajcie, że żadna interpretacja tekstu nie jest błędna!”

Marta Piotrowska