Od kwietnia 2017 roku Gmina Niepołomice realizuje projekt wymiany pieców węglowych. Do tej pory wymieniliśmy 83 piece, na co wydaliśmy ponad milion złotych.

Mija rok od kiedy pierwsze wysoko sprawne kotły gazowe zastąpiły stare piece opalane węglem. W sumie Gmina Niepołomice ma zagwarantowane dofinansowanie na wymianę 237 pieców.

Nabór wniosków do pilotażowego projektu „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Niepołomice” rozpoczął się w kwietniu 2017 roku. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Mieszkańcy złożyli 293 wnioski. Firma wyłoniona przez Urząd Marszałkowski przystąpiła do wykonywania ocen energetycznych budynków. W trakcie ich wykonywania 17 osób zgłosiło rezygnację z udziału w Projekcie.

W sumie wykonano 276 ocen energetycznych, które określały zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. Część budynków spełnia normy projektu, w części musi być wykonana termomodernizacja, czyli ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów czy dachu, aby spełniały normę.

Do tej pory podpisaliśmy z mieszkańcami 215 umów. Rozliczyliśmy już 83 zadania wykonane przez mieszkańców na ogólną kwotę ponad miliona złotych. W trakcie realizacji jest wymiana kolejnych 154 pieców, na które mamy zabezpieczone środki w projekcie.

Stanisław Nowacki
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej