Mamy dofinansowanie na projekt „Aktywni Niepołomice”, którego celem jest integracja społeczna i wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wczoraj w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak przekazali burmistrzowi Romanowi Ptakowi umowę gwarantującą wsparcie projektu w kwocie aż 834 tys. zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia „Aktywni Niepołomice” to 981 tys. zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i społeczno-zawodowa 66 osób – w tym osób niepełnosprawnych – z Gminy Niepołomice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ciągu 36 miesięcy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Każdej z 66 osób objętych zadaniem, pracownicy MGOPS-u poświęcą 9 godzin, żeby ustalić jakiej konkretnie pomocy potrzebuje i opracować indywidualny plan działania.

Planowane jest przeprowadzenie rozmaitych działań, m.in. – porady psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia rehabilitacyjne i ćwiczenia mające na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, terapie i poradnictwo rodzinne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowej, praktyki zawodowe.

Zakończenie projektu przewidziano na czerwiec 2021 roku.