Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Standardy partycypacji społecznej wymagają,  aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.
 W ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziano spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego województwa. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.
Zapraszamy do zapoznania się z:
Szczegółowe informacje na temat projektu można też znaleźć na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl. 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
tel. 12 61 60 531, 12 61 60 904
bo@umwm.pl