Od niedzieli 1 października 2017 roku całodobowa, stacjonarna opieka medyczna będzie świadczona w naszym mieście przy ul. Korczaka 1 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niepołomicach.

Miejsce się zmienia, do tej pory nocne dyżury odbywały się przy ul. Pięknej 4 w Niepołomicach. Świadczyło je OPC sp z o.o. Kraków.

W ostatnim czasie głośno było o opiece całodobowej z powodu zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i przejmowaniu przez szpitale nocnych dyżurów. Taka groźba pojawiła się i u nas. Sprzeciw wobec planowanych zmian wyraziły władze gminne i tysiące mieszkańców.

Na szczęście, z pomocy lekarza przez całą dobę nadal będziemy mogli skorzystać w Niepołomicach.

Nocna i świąteczna opieka to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotne, które są przedłużeniem świadczeń lekarskich i pielęgniarskich kontynuowanych po zakończeniu pracy przychodni dziennej. Z całodobowej opieki medycznej można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i święta.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia możemy udać się po pomoc do stacjonarnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zlokalizowanego na I piętrze w Przychodni Rejonowej w Niepołomicach przy ul. Korczaka 1. Dyżurujący tam lekarz udzieli nam porady.

Jeśli jednak nie będziemy w stanie sami dojechać, możemy skorzystać z pomocy wyjazdowej całodobowej opieki. W ramach kontraktu będzie dostępna karetka z lekarzem i pielęgniarką, świadczącymi pomoc tylko w terenie. Jeśli więc uznamy, że nie jesteśmy w stanie dojechać do Niepołomic, możemy zadzwonić i wezwać pomoc. Numer kontaktowy jest ten sam, zarówno w przypadku stacjonarnej jak i wyjazdowej opieki całodobowej – jeśli potrzebujemy pomocy, dzwonimy pod nr 12 281 10 05. 

W jakich przypadkach korzystamy z opieki całodobowej?Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Każdy przypadek, w którym musimy skorzystać z pomocy lekarza trzeba traktować indywidualnie, ale rozróżnijmy opiekę całodobową, świadczoną w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (np. nagłej gorączki, choroby czy bólu brzucha) od pomocy, po którą dzwonimy pod numer alarmowy 112 (np. wypadek samochodowy, nagłe omdlenie czy utrata świadomości, porażenie prądem, pożar czy przestępstwo). To ułatwi prawidłowe rozpoznanie zgłoszenia i przyspieszy czas reakcji.