7 września w Niepołomicach gościli przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża: płk. prof. Erwin Fitz – przewodniczący Zarządu Krajowego Austriackiego Czarnego Krzyża w Vorarlbergu z siedzibą w Bregenz oraz Krzysztof Garduła – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Republiki Austrii, długoletni współpracownik Austriackiego Czarnego Krzyża, współautor publikacji „Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem”, pasjonat historii I wojny światowej.

Podczas wizytacji galicyjskich cmentarzy z I wojny światowej w Małopolsce spotkali się z wiceburmistrzem Adamem Twardowskim. Spotkanie odbyło się w geście uznania austriackich delegatów dla Gminy Niepołomice za doskonałą troskę na rzecz ochrony miejsc pamięci.

Goście wielokrotnie wyrażali swoją aprobatę za dbałość Gminy Niepołomice o cmentarze wojenne z I wojny światowej, szczególnie dla ostatnio przeprowadzonych prac remontowych na cmentarzu nr 325 na Sitowcu.

Rokrocznie Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach pozyskuje środki na rewitalizację zabytków, odnawiając kolejne cmentarze i miejsca pamięci na terenie swojej gminy.

W gminie znajduje się 6 cmentarzy z I wojny światowej (122 poległych to Austriacy):
1. Cmentarz wojenny nr 327 w Niepołomicach (57 Austriaków, 9 Rosjan oraz 8 żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych po 1918 roku)
2. Cmentarz wojenny nr 324 Wola Batorska (13 Austriaków)
3. Cmentarz wojenny nr 325 Niepołomice – Sitowiec (27 Austriaków, 16 Rosjan)
4. Cmentarz wojenny nr 329 Niepołomice – Podborze (8 Rosjan)
5. Cmentarz wojenny nr 330 Podłęże (1 Austriak i 3 Rosjan)
6. Cmentarz wojenny nr 376 Suchoraba (24 Austriaków, 14 Rosjan)

Współpraca Małopolski na rzecz zachowania w dobrym stanie małopolskich cmentarzy z I wojny światowej z Austriackim Czarnym Krzyżem trwa już 22 lata. To na ziemiach Małopolski znajduje się ponad 400 cmentarzy, na których spoczywają żołnierze polegli w czasie I wojny światowej. Żaden region w Polsce nie ma tak cennego dziedzictwa historycznego, dlatego tak ważne jest, by je chronić przed zatarciem w niepamięć.

Marta Walczak-Puchalska