Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach otrzymają nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

Łącznie 34 Ochotnicze Straże Pożarne z małopolski otrzymają nowoczesne samochody i detektory gazowe. Jeden z wozów trafi do naszej gminy, a konkretnie do OSP w Niepołomicach.

Będzie to samochód ratowniczo-gaśniczy typu średniego z napędem 4×4 bez wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, wraz z systemem łączności i systemem monitoringu środowiskowego wyposażony także w ledowe maszty oświ1etleniowe i wyciągarkę o sile 8 ton – informuje Paweł Dąbroś, naczelnik OSP w Niepołomicach.

Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że będzie to samochód Volvo FLD3C/FL wyposażony w zbiornik wody 3000 litrów, zbiornik na 300 litrów środka pianotwórczego i autopompę Johstadt/To 3000.

Pojazdy zostaną wyposażone w napęd 4×4 dzięki czemu możliwe będzie niesienie pomocy w trudnym terenie. Warto podkreślić, że samochody są też przyjazne dla środowiska – wszystkie wyposażono bowiem w silniki spełniające wyśrubowane normy czystości spalin EURO VI. Kabina pojazdu zmieści się 6 strażaków.

Część kosztów zakupu samochodu zostanie pokrytych z projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” współfinansowanego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość dofinansowania wyniesie około 60%. Resztę środków niezbędnych do zakupu samochodu zostanie pokrytych z budżetu gminy Niepołomice.