18 stycznia 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje w wysokości niższej niż wnioskowana, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia, mogą złożyć aktualizację harmonogramu lub kosztorysu albo odstąpić od podpisania umowy.

W przypadku dostarczenia aktualizacji realizowanego zadania – umowa zostanie podpisana z dniem jej złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, przy pl. Zwycięstwa 13.

Zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu
Protokół komisji konkursowej
Formularz aktualizacji harmonogramu
Formularz aktualizacji kosztorysu