Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje o ponownym zamknięciu remontowanej drogi powiatowej w miejscowości Grabie. Utrudnienia komunikacyjne linii autobusowej nr 221 potrwają od soboty 21 lipca od godziny 18.00 do niedzieli 22 lipca do godziny 6.00.

W tym czasie droga powiatowa 2011K będzie całkowicie nieprzejezdna dla ruchu kołowego, z powodu prowadzonych prac drogowych polegających na wykonywaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości tej drogi, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2012 K (prowadzącą do Węgrzc Wielkich), aż do mostku w Niepołomicach w okolicy ul. Niepołomickiej.

Zamknięcie drogi nastąpi na wysokości Domu Kultury w Grabiu do ul. Niepołomickiej w Podgrabiu przy moście. W tym czasie autobus będzie kursował tylko na trasie Mały Płaszów – pętla w Brzegach I.

Zawieszone zostają 4 kursy autobusów z Dworca w Niepołomicach do Małego Płaszowa, w sobotę 3 kursy z godz. 18.44, 20.36 i 22.36 oraz 1 kurs w niedzielę z godz. 6.25.

Zamknięcie drogi związane jest z realizacją następnego etapu zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 20111 Kraków – Niepołomice w miejscowości Grabie”.