Jak co roku, tak i w tym siostry benedyktynki zapraszają po karpie wigilijne.

Sprzedaż karpi w staniąteckim klasztorze to jeden ze sposobów w jaki można wesprzeć ponad 800 letnie opactwo. Siostry sprzedają karpia wyłowionego prosto ze stawu. Karpie karmione były kukurydzą i pszenicą. Przez kilka kolejnych tygodni można je będzie nabyć w Staniątkach.