We wtorek 19 czerwca w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa odbyła się konferencja ekologiczna.

Konferencja była podsumowaniem działań Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach prowadzonych w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu na terenie Gminy Niepołomice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na latach 2014-2020.

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć filmy edukacyjne dotyczące segregacji odpadów oraz skutków złego gospodarowania materiałami z tworzyw sztucznych. Ich starsi koledzy wysłuchali natomiast prezentacji dotyczących plany budowy dwóch nowych PSZOK-ów. Na terenie naszej gminy powstaną dwa nowe punkty selektywnej zbiórki odpadów: w Podłężu oraz Woli Batorskiej.

Podsumowaniem spotkania było rozdanie nagród w czterech konkursach: „Eko przedszkolaki – segregują odpady w domu”, „Dzikim wysypiskom-mówimy nie”, „Moda na kompostowanie” oraz „Eko Spot-promujemy segregację odpadów w Gminie Niepołomice”. Łącznie nagrody i wyróżnienia za udział otrzymało 30 zgłoszonych prac, a nagrody w konkursach wręczali Roman Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Małgorzata Gajda, dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach.