Zapraszam mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Suchoraba, Zakrzów, Niepołomice Piaski, Niepołomice Centrum.

 

Spotkania projektantów z mieszkańcami odbędą się w dniach:

– Suchoraba:  17 lipca, godz. 18, Szkoła Podstawowa w Suchorabie

– Zakrzów:  19 lipca, godz. 17, Dom Kultury w Zakrzowie

– Niepołomice Piaski: 24 lipca, godz. 18, Laboratorium Aktywności Społecznej (Niepołomice ul. Bocheńska 26)

– Niepołomice Centrum: 26 lipca, godz. 18, Laboratorium Aktywności Społecznej (Niepołomice ul. Bocheńska 26)

Planowane na lipiec spotkania z mieszkańcami to wstępne konsultacje. Właściwe wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku, po uzyskaniu stosownych uzgodnień.