Nasza gmina kontynuuje zadanie rozpoczęte w poprzednich latach pn: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie woj. małopolskiego”.

Projekt dofinansowany jest w 90% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zwalczaniem barszczu zajmuje się specjalistyczna firma przy pomocy odpowiednich zabiegów chemicznych, mechanicznych i mechaniczno-chemicznych w zależności od terenu występowania roślin i wielkości porośniętego obszaru.

Prosimy o ostrożność i nie zbliżanie się do roślin, ponieważ kontakt z tą rośliną, zwłaszcza w upalne dni, grozi poważnymi, trudno gojącymi się oparzeniami.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, p. 14, II piętro, tel. 12 250 94 06.