Utrudniony dostęp do odpowiedniego sprzętu ortopedycznego, wsparcia pielęgnacyjnego, a także przytłaczająca samotność i izolacja od społeczeństwa – z tym codziennie mierzą się osoby niepełnosprawne, starsze, a także ich opiekunowie, którzy często musieli zrezygnować dla nich z pracy zawodowej.

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przekazaniu na pomoc takim osobom blisko 178 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dzięki tym pieniądzom, do 2020 roku powstanie 49 ośrodków opieki dziennej, 12 ośrodków wsparcia opiekunów oraz 7 wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Jeden z projektów, pod nazwą „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” będzie realizowany na terenie Gminy Niepołomice. Dziś, podczas uroczystego spotkania w sali obrad Urzędu Miasta w Skawinie, marszałek Jacek Krupa przekazał burmistrzowi Romanowi Ptakowi umowę, dzięki której otrzymamy ponad 930 tysięcy złotych na budowę centrum wsparcia opiekunów.

Centrum kosztować będzie niewiele ponad 1 mln złotych. Szacunkowo z jego pomocy skorzysta w sumie 700 osób – 350 opiekunów i ich 350 podopiecznych. Mieszkańcy Niepołomic  będą mogli liczyć na wielowymiarową pomoc – od doradztwa, szkoleń, po wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i konsultacje ze specjalistami – lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami czy psychologami. Zostanie też wprowadzona możliwość odciążenia na kilka godzin opiekuna, który potrzebować będzie zastępstwa, by zrobić zakupy, odwiedzić bank, urząd czy lekarza.

Ciekawy projekt powstanie w Skawinie. Będzie to inwestycja z kwotą dofinansowania w wysokości blisko 7 mln zł. Za te pieniądze powstanie klub samopomocy dla osób o specjalnych potrzebach – szczególnie seniorów chorych na Alzheimera, Parkinsona czy po udarze.

Łącznie Marszałek Jacek Krupa przekazał umowy na realizację zadań, których budżet pochłonie około 1/8 całości kwoty przeznaczonej na to zadanie w MRPO.