Woda w gminie Niepołomice spełnia wymagania sanitarne, jest dobrej jakości i nadaje się do spożycia przez mieszkańców. Do takich wniosków doszedł Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, po analizie sprawozdań z badań próbek wody.

Jakość wody badano od stycznia do czerwca tego roku. To ocena okresowa, przeprowadzana co pół roku.

Próbki pobrano z wodociągu publicznego Niepołomice (ZUW Wola Batorska), który zaopatruje w wodę mieszkańców Niepołomic, Woli Batorskiej, Zabierzowa Bocheńskiego, Chobotu i Woli Zabierzowskiej oraz z wodociągu publicznego Podłęże (ZUW Podłęże), zaopatrującego w wodę mieszkańców Podłęża, Ochmanowa, Zakrzowa, Zakrzowca, Zagórza, Suchoraby, Staniątek i Słomiroga.