Niepołomice, dnia 26 września 2018 r.

Ogłoszenie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem konkursu na opracowanie ekologicznego projektu graficznego logo Gminy Niepołomice w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłaszam co następuje:

 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
  a. Przewodniczący Komisji:
 • Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

  b. Członkowie Komisji:
 • Stanisław Nowacki – kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG Niepołomice
 • Małgorzata Gajda – dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach
 • Maria Jaglarz – dyrektor Muzeum Niepołomickiego
 • Natalia Nowacka – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – grafik
 • Szymon Urban – kierownik Referatu Promocji i Kultury UMiG Niepołomice
 • Krzysztof Migdał – Informatyk UMiG Niepołomice
 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem 1 października 2018 r.
 2. Zakres prac Komisji Konkursowej określa „Regulamin konkursu na opracowanie ekologicznego projektu graficznego logo Gminy Niepołomice”, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice