Czy Zarządy Osiedli są potrzebne? Jaka jest ich rola i zadania? Czy mieszkańcy wiedzą, kto ich reprezentuje? Na te oraz inne pytania związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w gminie Niepołomice odpowiedzieć ma cykl spotkań dla członków Zarządów Osiedli, rozpoczynających się w październiku br.

Radni osiedlowi mają okazję poszerzyć wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania, uprawnień i obowiązków jednostek pomocniczych, wieloletnich dokumentów strategicznych i finansów samorządu. Omówione zostaną źródła finansowania działań zarządów osiedli i rad sołeckich oraz metody skutecznej współpracy z mieszkańcami, władzami gminy i pracownikami Urzędu Miasta. Szkolenia zakończą się w kwietniu 2019 r. wypracowaniem strategii działania jednostek pomocniczych na rzecz wzrostu partycypacji mieszkańców gminy Niepołomice w sprawach publicznych. Podobny cykl spotkań przewidziany został również dla rad sołeckich z terenu gminy Niepołomice.

Organizatorem warsztatów jest fundacja Lepsze Niepołomice, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Do udziału w szkoleniach i spotkaniach zapraszamy również osoby, które są zainteresowane pracą w radach sołeckich i zarządach osiedli w kolejnej kadencji, rozpoczynającej się w przyszłym roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lepszeniepolomice.pl oraz pisząc na adres lepszeniepolomice@gmail.com.

Paweł Pawłowski
fundacja Lepsze Niepołomice