Generic selectors
Wpisane wyrażenie
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj w treści
Search in pages
Filtruj według kategorii
Edukacja
Felietony
Fotorelacja
Galeria
Gospodarka
Inne
Jubileusz Odzyskania Niepodległości
Kultura
Ogłoszenia
Polecamy
Sport
Studio N
Wydarzenia
Wyróżnione

Projekt MEET

MEET – Budowanie bardziej zaangażowanych i zintegrowanych miast europejskich

[MEET – Towards More Engaged and Inclusive European Towns]

W lipcu 2018 r. Miasto i Gmina Niepołomice oraz gmina Vigonovo (Włochy, region Veneto) rozpoczęły realizację wspólnego projektu, współfinansowanego z unijnego program Europa dla obywateli. Ma on doprowadzić do partnerstwa obu gmin, które łączy aktywne podejście do integracji społecznej i angażowania mieszkańców.

Vigonovo i Niepołomice są pionierami, jeśli chodzi o włączanie społeczne i wzmacnianie udziału mieszkańców. Obie gminy stosują innowacyjne podejście do zarządzania usługami publicznymi, które opiera się na bezpośrednim angażowaniu mieszkańców.

Główne cele projektu:

-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wzmacniania udziału mieszkańców w życiu publicznym,

-opracowanie i realizacja wspólnych działań w celu budowy bardziej zaangażowanych społeczności, uwzględniając ideę aktywnego obywatelstwa EU.

Uczestnikami projektu będą lokalne stowarzyszenia działające w dziedzinie włączania społecznego. Każde miasto partnerskie utworzy grupę złożoną z przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń. Jej głównym celem będzie opracowanie:

-Programu wymiany wolontariuszy (PWW) pomiędzy stowarzyszeniami, który miałby być realizowany po zakończeniu projektu i dostosowywany do pojawiających się potrzeb;

-Planu działania (PD), który będzie swego rodzaju drogowskazem do dalszych pomysłów i działań.

Działania te będą ukierunkowane na zwiększanie odpowiedzialności mieszkańców za zrównoważony rozwój, budowanie poczucia przynależności oraz wspólnej tożsamości. Te działania będą prowadzone równolegle w obu gminach.

Spotkanie i prezentacja projektu w Niepołomicach

Prezentacja projektu w Niepołomicach odbędzie się w środę 1 sierpnia w Laboratorium Aktywności Społecznej OpenSpace (ul. Bocheńska 26, w przyziemiu), początek o godz. 19.00. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w naszej gminie. Oprócz prezentacji projektu, będziemy dyskutowali, nad jakimi działaniami skupić się podczas przyszłej współpracy z Włochami. Wstępnie wybrana zostanie projektowa grupa robocza.

Spotkanie w Vigonovo

Na 20-23 września zaplanowano spotkanie partnerskie w Vigonovo, na które zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, mieszkańcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i władz lokalnych. Będą oni dyskutować, jak dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu można realizować na poziomie lokalnym politykę społeczną UE.

Zorganizowane zostaną spotkania ze stowarzyszeniami działającymi w Vigonovo i prezentacja ich działań. Grupy robocze z obu gmin uzgodnią ostateczną treść Planu działania i Programu wymiany wolontariuszy. Oba dokumenty zostaną opublikowane online, aby zebrać opinie mieszkańców.

 

Więcej informacji

Referat Promocji i Kultury UMiG w Niepołomice, tel. 12 250-94-50

 

Facebook projektu (wpisy w języku polskim i włoskim)

https://www.facebook.com/ProgettoMEETGemellaggioVigonovoNiepolomice

 

  Projekt współfinansowany w ramach unijnego programu Europa dla obywateli

2018-08-01T11:28:16+00:0030 lipca 2018|Ogłoszenia|
Rozmiar liter
Kontrast