Poprawiono dn.:

MEET – Budowanie bardziej zaangażowanych i zintegrowanych miast europejskich

[MEET – Towards More Engaged and Inclusive European Towns]

W lipcu 2018 r. Miasto i Gmina Niepołomice oraz gmina Vigonovo (Włochy, region Veneto) rozpoczęły realizację wspólnego projektu, współfinansowanego z unijnego program Europa dla obywateli. Ma on doprowadzić do partnerstwa obu gmin, które łączy aktywne podejście do integracji społecznej i angażowania mieszkańców.

Vigonovo i Niepołomice są pionierami, jeśli chodzi o włączanie społeczne i wzmacnianie udziału mieszkańców. Obie gminy stosują innowacyjne podejście do zarządzania usługami publicznymi, które opiera się na bezpośrednim angażowaniu mieszkańców.

Główne cele projektu:

-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wzmacniania udziału mieszkańców w życiu publicznym,

-opracowanie i realizacja wspólnych działań w celu budowy bardziej zaangażowanych społeczności, uwzględniając ideę aktywnego obywatelstwa EU.

Uczestnikami projektu będą lokalne stowarzyszenia działające w dziedzinie włączania społecznego. Każde miasto partnerskie utworzy grupę złożoną z przedstawicieli władz lokalnych oraz przedstawicieli stowarzyszeń. Jej głównym celem będzie opracowanie:

-Programu wymiany wolontariuszy (PWW) pomiędzy stowarzyszeniami, który miałby być realizowany po zakończeniu projektu i dostosowywany do pojawiających się potrzeb;

-Planu działania (PD), który będzie swego rodzaju drogowskazem do dalszych pomysłów i działań.

Działania te będą ukierunkowane na zwiększanie odpowiedzialności mieszkańców za zrównoważony rozwój, budowanie poczucia przynależności oraz wspólnej tożsamości. Te działania będą prowadzone równolegle w obu gminach.

Spotkanie i prezentacja projektu w Niepołomicach

Prezentacja projektu w Niepołomicach odbędzie się w środę 1 sierpnia w Laboratorium Aktywności Społecznej OpenSpace (ul. Bocheńska 26, w przyziemiu), początek o godz. 19.00. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w naszej gminie. Oprócz prezentacji projektu, będziemy dyskutowali, nad jakimi działaniami skupić się podczas przyszłej współpracy z Włochami. Wstępnie wybrana zostanie projektowa grupa robocza.

Spotkanie w Vigonovo

Na 20-23 września zaplanowano spotkanie partnerskie w Vigonovo, na które zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, mieszkańcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i władz lokalnych. Będą oni dyskutować, jak dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu można realizować na poziomie lokalnym politykę społeczną UE.

Zorganizowane zostaną spotkania ze stowarzyszeniami działającymi w Vigonovo i prezentacja ich działań. Grupy robocze z obu gmin uzgodnią ostateczną treść Planu działania i Programu wymiany wolontariuszy. Oba dokumenty zostaną opublikowane online, aby zebrać opinie mieszkańców.

 

Więcej informacji

Referat Promocji i Kultury UMiG w Niepołomicach, tel. 12 250-94-48

 

Strona projektu na Facebooku (wpisy w języku polskim i włoskim)

Ogólna prezentacja projektu (plik PDF)

 

Wiadomości dotyczące projektu:

Chętni do współpracy z Włochami (publikacja 24.08.2018)

Stowarzyszenia w Vigonovo (publikacja 28.09.2018)

Plan działań i Programy wymiany wolontariuszy podpisane (publikacja 1.10.2018)

Program wymiany wolonariuszy (w jęz. angielski)

Plan działań (w jęz. angielskim)

Oba dokumenty są propozycjami działań. Ich realizacja będzie zależała od dalszych ustaleń obu stron, w tym ustaleń dotyczących finansowania.

 

Raport końcowy z realizacji projektu:

Raport MEET (publikacja 6.11.2018)