Spotkanie grupy wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach Punktcie Wsparcia dla Osób Niepełnosprwnych i Ich Rodzin, odbedzie się 21 listopada 2017 o godzinie 11.00.

Spotykamy się w Laboratorium Aktywności Społecznej przy ul. Bocheńskiej 26 w Niepołomicach.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam!

koordynator Anna Morton