1 marca Gmina Niepołomice rozpoczęła akcję dofinansowania sterylizacji suk i kotek. O dotację mogą się ubiegać właściciele zwierząt, którzy są zameldowani i zamieszkują w naszej gminie.

Gmina Niepołomice dofinansuje 50 zł do sterylizacji kotki i 100 zł do sterylizacji suki, pod warunkiem wcześniejszego oznakowania zwierzęcia elektronicznie.

Akcja potrwa do wyczerpania środków pieniężnych, nie dłużej jednak niż do 30 października 2017 roku.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, ul. Zamkowa 5, I p., pok. nr 2. Na jednym formularzu wniosku można zgłosić jedno zwierzę.

Wzór wniosku oraz regulamin akcji znajduje się tutaj.