W sobotę 30 czerwca w Podłężu uroczyście otwarto remizę OSP oraz przekazano druhom nowy samochód strażacki.

Dotychczasową siedzibę – stary budynek – rozebrano, a w jego miejsce wybudowano nowy obiekt wraz z parkingiem. W remizie mieszczą się stanowiska na 3 samochody pożarnicze. Budynek posiada pełne zaplecze szatniowo-sanitarne, kotłownię i pralnię. Na pierwszym piętrze swoją siedzibę ma tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich oraz chór. Z kolei w wieży znajduje się suszarnia dla węży strażackich.

W czasie sobotnich uroczystości strażacy otrzymali też nowy pojazd. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master zasilił flotę podłęskich wozów pożarniczych i jest trzecim samochodem strażackim jednostki.

Nowa siedziba i wyposażenie z pewnością pomogą druhom jeszcze lepiej pełnić służbę i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Niepołomice.

Kolejny krok to wpisanie jednostki OSP Podłęże na listę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czego im serdecznie życzymy.

fot. Dominik Grodecki