W sobotę 7 lipca ułani ze Stowarzyszenia Krakowskiej Brygady Kawalerii im. Krakowskiej Brygady Kawalerii z Niepołomic wyruszyli na święto pułkowe 4 pułku ułanów Zaniemeńskich do miejscowości Blachownia pod Częstochową.

Wszyscy z ułańską punktualnością przybyliśmy pod kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Blachowni gdzie o godzinie 10 rozpoczęły się uroczystości.

Ustawieni w kolumnie paradnie weszliśmy pod barwami naszego pułkowego sztandaru do kościoła, gdzie odbyła się msza święta za ułanów 4 pułku Zaniemeńskiego. Po jej zakończeniu oddział wraz z ułanami z innych zaproszonych szwadronów oddał hołd poległym żołnierzom i ludności cywilnej pod pomnikiem „poległych i pomordowanych w Blachowni w latach 1939-1945”.

W czasie uroczystości burmistrz Blachowni pani Sylwia Szymańska wygłosiła przemówienie z okazji rocznicy 100-lecia odtworzenia 4 pułku ułanów Zaniemeńskich i 35-tej rocznicy utworzenia 4 Małopolskiej Drużyny Harcerskiej w Blachowni. Na zakończenie odsłuchaliśmy hymn pułkowy 4 pułku ułanów i krokiem defiladowym w kolumnie udaliśmy się do karczmy „Kmicic” .

Uwieńczeniem spotkania z ułanami 4 pułku była degustacja tortu ciętego przedwojenną szablą ułańską, w czasie przygotowań do tego spotkania jak i w jego trakcie panowała podniosła atmosfera która świadczyła o dużej więzi uczestników spotkania.

Żegnając Blachownie wyruszyliśmy na zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie przemarszu do sanktuarium mijani pielgrzymi widząc Nas reagowali ze wzruszeniem robili zdjęcia.

Po wejściu do klasztoru na Jasnej Górze przemaszerowaliśmy przez rozstępujący się tłum pielgrzymów i pod ołtarzem Matki Boskiej reprezentując szable oddaliśmy hołd Jasnogórskiej Matce Bożej.

 

Robert Szewczyk

S.K.O im. K.B.K