Poprawiono dn.: 02.07.2018

Od poniedziałku 25 czerwca w Niepołomicach zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca m.in. na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej.

Zmiany są spowodowane realizacją zadania „Przebudowa ul. Kolejowej wraz z budową parkingu Park&Ride w Niepołomicach”. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Energopol”.

Inwestycja będzie prowadzona w czterech etapach, które będą się wiązały ze zmianami w ruchu:

  • Etap I: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej na odcinku od DW964 do ul. Wimmera, przy zajęciu połowy jezdni i pobocza po zachodniej stronie;
  • Etap II: utrzymanie ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej na odcinku od DW964 do ul. Wimmera, przy zajęciu połowy jezdni i chodnika po wschodniej stronie;
  • Etap III: zamknięcie dla ruchu ul. Kolejowej na całej szerokości jezdni;
  • Etap IV: zawężenie ul. Kolejowej z utrzymaniem ruchu w obu kierunkach.

Na czas trwania etapu I linia nr 211 tylko w kierunku pętli Chobot Leśniczówka będzie skierowana na trasę objazdową – od Kombinatu do przystanku Wolica Most bez zmian, następnie cały czas prosto ul. Brzeską w Niepołomicach, dalej w prawo w ul. Stefana Batorego, gdzie od skrzyżowania z ul. Kolejową linia wróci na swoją stałą trasę.

Na trasie objazdowej linia obsłuży przystanek Niepołomice Moczydło w tymczasowej lokalizacji na ul. Stefana Batorego przed skrzyżowaniem z ul. Kwiatową, zgodnie z projektem organizacji ruchu (poniżej). Bez obsługi dla linii 211 (tylko w kierunku Chobotu) zostanie przystanek Niepołomice Kolejowa. Trasa: Chobot Leśniczówka – Kombinat bez zmian.

Etap I będzie obowiązywał przez ok. 2 miesiące. O wprowadzeniu kolejnych etapów i zmianach w funkcjonowaniu linii nr 211 będziemy informować na bieżąco.