Od 5 lat trwa współpraca Gminy Niepołomice z Zakładem Karnym w Krakowie (Nowa Huta). W ramach porozumienia 3-4 więźniów 5 razy w tygodniu jest zaangażowanych w roboty publiczne na terenie gminy Niepołomice.

Porozumienie podpisano w 2012 roku, jako pierwsze tego typu w naszej gminie. Zarówno dyrektor Zakładu Karnego ppłk mgr Jacek Mróz, jak i koordynujący prace więźniów pracownicy Urzędu Miasta i Niepołomickiej Gminnej Spółki Wodnej są bardzo zadowoleni ze współpracy.

Więźniowie zajmują się głównie porządkowaniem gminy, m.in. wykaszaniem poboczy, pracami melioracyjnymi, sprzątaniem ulic, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, a w zimie też odśnieżaniem chodników. Pracownicy urzędu zapewniają im transport i strój roboczy.

Bardzo często są to ludzie młodzi, ale chętni do nabywania nowych umiejętności (obsługa sprzętu, np. wykaszarek). – twierdzi Grzegorz Sendor, kierownik Referatu Inwestycji Drogowych UMiG w Niepołomicach. Zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie, są solidni – dodaje.

Współpraca z Zakładem Karnym i jego dyrektorem ppłk mgr. Jackiem Mrozem świetnie się układa od wielu lat i przynosi obopólne korzyści. Gmina Niepołomice ma swój wkład w resocjalizację więźniów, a sami więźniowie uzyskują bonusy za prace publiczne – podkreśla Roman Ptak Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.