W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO Małopolska 2017 aż 141 młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu woj. małopolskiego otrzymało dotacje na realizację projektów społecznych lub rozwój organizacji.

Dlaczego FIO–Małopolska Lokalnie?
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie to Program, który miał na celu nie tylko wzmocnić różnego rodzaju organizacje pozarządowe z terenu Małopolski, ale przede wszystkim pokazać dobre praktyki i przekonać ludzi z naszego województwa do tego, że warto być aktywnym społecznie i angażować się w lokalne inicjatywy.  Dzięki Programowi blisko tysiąc osób zaangażowało się w projekty o tematyce sportowej, kulturowej, prospołecznej czy edukacyjnej; w projekty skierowane do młodzieży, seniorów, miłośników: teatru, astronomii, przyrody czy fotografii. Teraz nadszedł czas, by wybrać w plebiscycie internetowym Najciekawszą Inicjatywę zrealizowaną w Województwie Małopolskim i Gminie Miejskiej Kraków. Każdy mieszkaniec Małopolski może do 10 grudnia zagłosować na inicjatywę, jego zdaniem, najlepszą.

Zobacz spot Kampanii FIO Małopolska Lokalnie 2017.

Nie trzeba robić wiele.

Żeby móc zagłosować w Plebiscycie wystarczy wejść na stronę: www.malopolskalokalnie.pl/plebiscyt i wybrać Najciekawszą Inicjatywę FIO Małopolska Lokalnie 2017! Udział w plebiscycie to także szansa dla głosujących – wybierając najlepsze przedsięwzięcie, możesz wygrać nagrodę niespodziankę. Nie zwlekajmy – niech każdy z nas ma „FIOła na Małopolskę”!

Zgłoszone do Plebiscytu projekty w powiecie wielickim:
– „Praca w moim życiu”, realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach ,, JESTEŚMY”, gmina Biskupice
– „Zielony Puszczyk Pełna Profeska”, realizowany przez Stowarzyszenie Zielony Puszczyk, Niepołomice
– „Na seniora nie ma mocnych”, realizowany przez Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu”, przy Współudziale Laboratorium Aktywności Społecznej OpenSpace w Niepołomicach
– „Bilard marynarski „NOVUSS” nie tylko dla marynarzy”, realizowany przez Stowarzyszenie Novuss Polska, Wieliczka
– „Spacer po dawnych Niepołomicach”, realizowany przez grupę nieformalną Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic, Patron: Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
– „Geocaching na szlaku zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych”, realizowany przez grupę nieformalną Niepołomicka grupa geocachingowa, Patron: Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
– Rozwój fundacji „Lepsze Niepołomice”, realizowany przez Fundację Lepsze Niepołomice, Niepołomice
– Doposażenie Niepołomickiego Klubu Krótkofalowców w sprzęt radiowy i pomiarowy oraz popularyzacja krótkofalarstwa wśród lokalnej społeczności, realizowany przez Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, Niepołomice
– „Pomóż innym”, realizowany przez grupę nieformalną Ratownicy na start, Pierzchów, Patron:  Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchowie, gmina Gdów

Projekt FIO Małopolska Lokalnie został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.