Do 23 września w Parku Miejskim w Niepołomicach można obejrzeć wyjątkową wystawę “Czas na miłość”. Przedstawia ona fotografie podopiecznych Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Celem wystawy jest popularyzacja idei hospicyjnej, idei wolontariatu, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Autorem zdjęć jest krakowski fotograf, a jednocześnie wolontariusz hospicjum Jacek Taran.

Organizatorem wystawy jest „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci, świadczące aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad małymi pacjentami, cierpiącymi na nieuleczalne, postępujące, niepoddające się leczeniu przyczynowemu choroby. Wśród podopiecznych hospicjum znajdują się mieszkańcy gminy Niepołomice.

Pierwsze dwie edycje wystawy, zaprezentowane w Krakowie w 2017 i 2018 roku, odbiły się szerokim echem i bardzo pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców miasta, a gościem honorowym podczas edycji 2017 była pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda. Na początku sierpnia 2018 roku wystawa była prezentowana również na placu Jana Pawła II w Wadowicach.

Jednym z głównych celów wystawy jest szerzenie idei hospicyjnej. Organizatorzy działają na rzecz przełamywania barier w kontaktach z niepełnosprawnymi, pragną oswoić społeczeństwo z widokiem dziecka zmienionego fizycznie, używającego specjalistycznego sprzętu, np. rurki tracheotomijnej, pokazać, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem może być pełnowartościowe i nieść wiele radości. Chcą też przełamać stereotyp „Hospicjum jako umieralni” i pokazać, że czas spędzony pod opieką hospicjum to czas na cieszenie się każdą chwilą i życie na 200%, że jest to czas na miłość.

Drugim celem wystawy jest propagowanie idei wolontariatu młodzieżowego – pokazanie młodzieży alternatywnych, np. dla telewizji czy komputera sposobów na spędzenie wolnego czasu i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób chorych i niepełnosprawnych, a w dłuższej perspektywie zmianę postaw społecznych wobec takich osób. Jedną ze sztandarowych akcji Hospicjum, jest prowadzona od kilku lat „Akcja – Edukacja!”. Koordynator Wolontariatu prowadzi lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach, a także dla studentów krakowskich uczelni wyższych. Wystawa to dodatkowy element, który ma pomóc w dotarciu do dzieci i młodzieży oraz uświadomieniu ich czym jest pomoc i jakie pozytywne aspekty może za sobą nieść wolontariat.

Trzeci cel wystawy to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Organizatorzy pragną zwrócić uwagę ludzi na problem napiętnowania i wykluczenia społecznego dzieci, których rodzeństwo jest nieuleczalnie chore. Niezwykle ważnym aspektem jest także zachęcenie rodzin do pokonywania lęku związanego z wychodzeniem z chorym dzieckiem z domu i strachem przed kontaktem ich dziecka z rówieśnikami.