W Ochmanowie przy rzece Bogusława trwają prace zabezpieczające skarpę przed osuwaniem się ziemi przy domach mieszkalnych oraz przebudowa z tego powodu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Osuwisko, powstałe po powodzi w 2010 roku, wymagało przeprojektowania i przełożenia istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w inne miejsce. Prace trwają od około miesiąca. Zabezpieczenie osuwiska polega na zastosowaniu brzegosłonu płaskiego na powierzchni 1770 m kw. Skarpa będzie wyrównana przez nawiezienie ziemi i wyprofilowana, by uzyskać odpowiednie nachylenie. Powierzchnia brzegosłonu zostanie pokryta wikliną i obsiana trawą. W ramach inwestycji będzie wykonana sieć wodociągowa o długości 46 metrów oraz sieć kanalizacyjna o długości 83 metrów wraz z przyłączami.

Wykonawcą tego projektu jest – wyłoniona w ramach przetargu – firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Ościeżnica.

Po 5 latach starań udało się uzyskać na tę inwestycję dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej koszt to 615 tysięcy złotych. Wojewoda Małopolski przekaże na ten cel 400 tysięcy złotych.

Zakończenie prac przewidziano na 30 listopada 2017 roku.