30 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie gminy Niepołomice.

Z wynikami konkursu można się zapoznać tutaj.

Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje w wysokości niższej niż wnioskowana, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia, mogą złożyć aktualizację harmonogramu lub kosztorysu albo odstąpić od podpisania umowy.

W przypadku dostarczenia aktualizacji realizowanego zadania – umowa zostanie podpisana z dniem jej złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy pl. Zwycięstwa 13.