4-5 sierpnia jednostka OSP w Woli Batorskiej świętowała 120-lecie istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy św. pod przewodnictwem jego ekscelencji abp Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego. Mszę koncelebrował także kapelan wojewódzki strażaków mł. bryg. Władysław Kulig oraz zaproszeni księża.

Po nabożeństwie w uroczystym przemarszu wszyscy udali się przed remizę OSP, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Meldunek został złożony na ręce nadbryg. Stanisława Nowaka – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, następnie odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę.

Podczas uroczystości medalami oraz dyplomami wyróżniono druhny i druhów z jednostki, którzy przez ostatnie lata aktywnie działają na rzecz OSP i lokalnej społeczności. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy: Jarosław Szlachetka – poseł na Sejm RP, Rafał Bochenek – pełnomocnik Ministra Środowiska, Łukasz Smółka – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, dh Władysław Kucharski – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Paweł Kucharczyk – Małopolski Inspektor Transportu Drogowego, st. kpt. Przemysław Przęczek – Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce wraz z zastępcą st. bryg. Maciej Wolak oraz dowódca jednostki mł. bryg. Paweł Januś, Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Marek Ciastoń – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi.

Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło wystosowała okolicznościowy list, który został odczytany przez Ministra Rafała Bochenka. W swoich przemówieniach gratulowano jednostce 120 lat społecznej działalności Bogu na chwałę Ludziom na ratunek. Padły też życzenia, aby ta tak różnorodna działalność nie tylko ratownicza, była w dalszym ciągu kontynuowana oraz rozwijana.
Podczas uroczystości zaprezentowano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, który już na koniec listopada trafi do OSP Wola Batorska.

W związku z obchodami odbył się także Festyn strażacki, na którym wystąpił min. zespół BACIARY oraz góralski kabaret Truteń. Zadbaliśmy o zorganizowanie wielu atrakcji zarówno dla tych najmłodszych jak i trochę starszych. Odbyło się losowanie cegiełek, gdzie rozlosowaliśmy blisko 140 cennych nagród. Całkowity dochód z festynu zostanie przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego jednostki w zakupiony nowy samochód.

Serdeczne podziękowania kieruje do władz samorządowych za wsparcie finansowe organizacji uroczystości oraz do licznych sponsorów.

Serdeczne podziękowania należą się druhnom i druhom, którzy tak aktywnie włączyli się w organizację obchodów. Dziękuję, że po raz kolejny wspólnie – społecznie zorganizowaliśmy tak dużą imprezę.

Serdecznie podziękowania dla zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych mieszkańców za każde okazane wsparcie.

Odznaczeni i wyróżnieni:
MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA
• Roman Ptak
• Marek Ciastoń
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
• dh Władysław Balcer
• dh Jan Kozub

SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
• ks. Wojciech Guzik
• Mirosław Grochot
• dh Grzegorz Wojtal

BRĄZOWE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
• dh Wiesława Balcer
• dh Helena Jaśkiewicz
• dh Maria Wnęk
• dh Dariusz Sołkowski
• dh Kamil Starosta
• dh Andrzej Sularczyk
• Mariusz Sendor

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
• dh Tomasz Tomala

ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY”
• dh Krzysztof Satała
• dh Mateusz Ziajor
• dh Tomasz Oracz

OKOLICZNOŚCIOWY GRAWER MINISTRA INFRASTRUKTURY:
• dh Piotra Klimę
• dh Pawła Wnęka
• dh Józefa Jaśkiewicza
• dh Artura Walczyka
• dh Tomasza Balcera
• Tomasz Tomala

OKOLICZNOŚCIOWY GRAWER MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI:
• Tomasz Tomala
• Mirosław Gaweł

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZYZNAŁ OKOLICZNOŚCIOWE DYPLOMY:
• dh Balcer Anna
• dh Gaweł Mirosław
• dh Rusek Dariusz
• dh Siwek Maria
• dh Szczęśniak Tadeusz
• dh Tomala Tomasz
• dh Walczyk Adrian
• dh Wątor Wojciech

PREZES ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZYZNAŁ OKOLICZNOŚCIOWE DYPLOMY:
• dh Ptak Andrzej
• dh Wróblewski Paweł
• dh Siwek Zbigniew

Tomasz Tomala
Prezes OSP Wola Batorska