W niedzielę 5 listopada odbył się III Rajd Rowerowy poświęcony pamięci pomordowanych w czasie I i II wojny światowej.

W trakcie rajdu wspominano również dyrektora Okręgowego Lasów Państwowych w Krakowie Stanisława Majewskiego i nadleśniczego Tadeusza Irzabka.

Przy sprzyjającej pogodzie grupa rowerzystów odwiedziła pomniki i obeliski znajdujące się w gminie Niepołomice (obelisk Polskiego Spadochroniarza, cmentarz wojenny znajdujący się w części cmentarza parafialnego, mogiłę żydowską z 27 sierpnia 1942, martyrolologię z 1939-1945, cmentarz wojenny 1914 w Sitowcu, w Poszynie obeliski Stanisława Majewskiego i Tadeusza Irzabka oraz mogiły Polskich żołnierzy z 10 września 1939 oraz pomnik poległych podczas II wojny światowej w Parku Miejskim w Niepołomicach).

Przy każdym pomniku zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy krótką modlitwę oraz po ogłoszeniu symbolicznej „minuty ciszy” oddaliśmy cześć pomordowanym i poległym. W Poszynie wysłuchaliśmy referatu Zastępcy Nadleśniczego pana Wojciecha Wimmera o Puszczy Niepołomickiej.

Prezes TKKF „Wiarus” Leon Pitucha oraz kierownik Sekcji Rowerowej TKKF „Wiarus” Albert Szkutnik składają podziękowania:
– burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice Romanowi Ptakowi za opiekę nad rajdem,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zakup zniczy,
– Nadleśnictwu Niepołomice za całoroczną współpracę
– wszystkim uczestnikom za udział w wyprawie rowerowej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Rowerową Ogniska TKKF „Wiarus” w Niepołomicach – „Zapalmy Znicz”.

Honorowy Patronat nad Rajdem objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak.